Hulpverlening aan kansarme kinderen en gezinnen in Sri Lanka
Stichting Santosa Westzeedijk 262 3016AP Rotterdam IBAN: NL65INGB0003177249 info@santosa.nl

"Before giving, the mind of the giver is happy; while giving, the mind of the giver is peaceful; and once given, the mind of the giver is uplifted."

Lord Buddha

Santosa stopt haar aktiviteiten in 2020Beste donateurs van Santosa,

In de afgelopen 20 jaar hebben wij met hulp van onze donateurs en sponsors veel kunnen doen voor de kinderen en hun families in ons werkgebied Pamunugama. We zijn u daar zeer dankbaar voor.

In de ruim 20 jaar dat Santosa bestaat is de situatie van de kinderen en hun families fors verbeterd. Van een armoedig dorp met veel sociale en criminele problematiek is nu voor veel mensen een redelijk goed leven mogelijk, de welvaart stijgt, de werkeloosheid daalt, en de toeristische sector groeit met name ook in ons werkgebied.

We zien al enige tijd een afname van de behoefte aan onze activiteiten: de extra lessen worden minder bezocht, met name door de oudere kinderen. Veel ouders sturen hun kinderen naar commerciële bedrijfjes voor extra lessen. De warme maaltijd aansluitend op de lessen is vooral een gezellig uurtje voor de kinderen, de meesten eten ’s avonds thuis ook weer. Zoals u weet hebben we de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen en activiteiten moeten afbouwen. Helaas zijn onze inkomsten niet meer voldoende om de huidige activiteiten, zoals de extra lessen en de school voor gehandicapte kinderen, nog veel langer voort te zetten. Er is een afname van giften van vooral grotere sponsors, mede door andere noden in de wereld waar ze aan geven.

We hebben daarom besloten om alle activiteiten per 1 januari 2020 te stoppen. Onze stichting zal daarna opgeheven worden.

Voor de gehandicapte kinderen moeten we een goede oplossing zoeken. Er is voor de jongere kinderen aangepast onderwijs in Negombo en Colombo, de oudere, boven de 18, moeten worden begeleid naar werk of een zinvolle dagbesteding. We zijn hier al druk mee bezig en het lukt soms al om een jongere te plaatsen.

Uiteraard zijn er nog families in ons werkgebied, die een slecht onderkomen hebben en geen of weinig werk en inkomen. Zij kunnen hun kinderen niet voldoende bieden wat ze nodig hebben. We willen hen individueel helpen waar dat mogelijk is. Er is minder behoefte aan de bouw van nieuwe huisjes in het moeras. Veel huisjes, die Santosa of andere hulpverleners hebben laten bouwen, zijn wel toe aan enige renovatie. De komende tijd willen we het resterende geld voor deze doelen inzetten.

Onze manager Suranga zal Santosa zo goed mogelijk begeleiden in deze slotfase. De 16 medewerkers worden binnenkort op de hoogte gesteld door Suranga en een van de bestuursleden. Voor hen breekt een spannende tijd aan, zij moeten zoeken naar ander werk. Er is voor de vaste medewerkers een soort ontslagvergoeding beschikbaar om een opleiding te doen of om een periode zonder inkomen te overbruggen.

Wij sluiten over een jaar een mooie periode af, als bestuur zijn we altijd zeer betrokken geweest en hebben we gedaan wat in ons vermogen lag. Ook velen van u waren altijd erg betrokken en hebben ons ruimhartig gesteund. Samen hebben wij veel bereikt. Wij hopen dat de gezinnen en kinderen van Pamunugama nu in staat zijn zonder uw en onze steun verder een goed leven te leiden.

Wij willen u bedanken voor uw hulp aan Santosa en aan individuele gezinnen! Voor de goede orde: wij verzoeken u om geen verdere donaties meer te doen aan onze stichting Santosa. Wij hebben voldoende reserve opgebouwd om het laatste jaar in financieel goede doen ons werk af te bouwen. Met vriendelijke groet,

Henny, Henk, Piet, Marleen en Jannette.

Archief Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2018

Download hier de nieuwsbrief van november 2018!

Nieuwsbrief mei 2018

Download hier de nieuwsbrief van mei 2018!

Nieuwsbrief mei 2017

Download hier de nieuwsbrief van mei 2017!

Nieuwsbrief dec 2016

Download hier de nieuwsbrief van dec 2016!

Nieuwsbrief mei 2016

Download hier de nieuwsbrief van mei 2016!

Nieuwsbrief dec 2015

Download hier de nieuwsbrief van dec 2015!

Nieuwsbrief mei 2015

Download hier de nieuwsbrief van mei 2015!

Nieuwsbrief dec 2014

Download hier de nieuwsbrief van dec 2014!

Nieuwsbrief mei 2014

Download hier de nieuwsbrief van mei 2014!